คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
  • โทรศัพท์ : 02-696-5981-2
  • มือถือ : 082-790-1453, 084-642-8811
  • Email : admissions_econtu@econ.tu.ac.th
  • Facebook : Ba-econ TU Fanpage
อาคารเดือน บุนนาค
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต